Cenik


CENIK
samoplačniških storitev na zahtevo občana, ki ne sodijo v Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
(ur. List RS št. 79/74 in 13/08))

Vrsta storitve

EUR

– Cepljenje hepatitis B

24,00

– Cepljenje klopni menigoencefalitis otroci

30,00

– Cepljenje klopni meningoencefalitis

33,00

– Cepljenje gripa ogroženi

7,00

– Cepljenje gripa ostali

14,00

– Cepljenje pneumokok

24,00

– Izdaja zdravniškega spričevala

31,50

 • v primeru odškodninskih zahtevkov  ob poškodbi…

– Izdaja zdravniškega potrdila

23,30

 • za upravičenost do dietne prehrane

 • za sprejem v dom starejših občanov

 • za upravičenost odsotnosti od vojaških vaj

 • za potrebe zavarovalnice ali sodišča

 • za davčno olajšavo

 • za oceno zdravstvene sposobnosti sodelovanja na športnih tekmovanjih

 • za upravičenost odpovedi že vplačanih turističnih potovanj

 • za zdraviliško zdravljenje borcev in veteranov

 • za zamenjavo delovnega mesta na zahtevo pacienta….

– Zdravniško potrdilo za mladino

11,30

 • za potovanja v tujino

 • za vpis na fakulteto

 • za odškodninski zahtevek v primeru poškodbe

– Zdravniško spričevalo za zavarovalnico ob sklepanju raznih komercialnih zavarovanj (+ stroški laboratorija)

63,00

– Pisanje predloga za dodelitev dodatka za tujo nego in pomoč?

56,70

– Pisanje predloga za priznanje telesne okvare

47,30

– Pisanje predloga za oceno na IK na željo pacienta

126,00

– Klinični pregled in opis vseh poškodb na zahtevo pacienta

41,00

– Fotokopiranje A3

0,20

– Fotokopiranje A4

0,10

Naročnik storitve je tudi plačnik, ob plačilu v ambulanti prejme račun.

Cenik velja od 1.10.2017 dalje.