Kolektiv


Romana Pintar, dr. med., specialistka splošne medicine

Študij na medicinski fakulteti sem končala leta 1987 in se takoj po končanem pripravništvu zaposlila v ZD Škofja Loka. Najprej sem kot najmlajši član kolektiva nadomeščala kolege po različnih ambulantah, nato pa leto in pol delala v Ginekološkem dispanzerju in Ambulanti za nosečnice.

Ker je bilo delo splošne zdravnice moja glavna želja, sem po končanem porodnem dopustu leta 1991 pričela z delom v bivši ambulanti 5, ki se je imenovala kar Predilniška ambulanta. Delo s pacienti mi je bilo všeč in ostala sem tu. Leta 1992 sem pričela s specializacijo splošne medicine in naredila specialistični izpit leta 1995.

Pred sabo sem imela še en izziv – delo v zasebni praksi. Želja se mi je izpolnila leta 1997, ko smo pričeli delati kot koncesionarji. Zaradi pomanjkanja prostora in gradnje prizidka sem vložila svoja lastna sredstva v izgradnjo nove ambulante, kamor smo se preselili 1.1.2000. Število pacientov se je nenehno povečevalo in pokazala se je potreba po zaposlitvi še ene sestre in kasneje še ene zdravnice.

Kot mentor študentom in specializantom opravljam tudi pedagoško delo, tako da, poleg občasnih vaj študentov Medicinske fakultete v okviru predmeta Družinska medicina, skrbim tudi za specializante družinske medicine. Tako so trenutno pri nas na usposabljanju Katja Drole, dr. med., Jaka Šinkovec, dr.med. in Mojca Hafner, dr.med.

Veseli me, da imam dobre sodelavce, ki so pridni, prijazni do ljudi in strokovni pri svojem delu. Zadovoljstvo pacientov je največja nagrada za naše delo.

romana_pintar

Marica Ivić Alibegović, dr. med., specialistka splošne medicine

Na ljubljanski Medicinski fakulteti sem diplomirala leta 1991. Staž in sekundariat sem opravljala v ZD Ljubljana in v Kliničnem centru v Ljubljani. Leta 1995 sem se zaposlila v ZD Škofja Loka in delala v Ambulanti za nujno medicinsko pomoč ter nadomeščala kolege po splošnih ambulantah in v otroškem dispanzerju. Vzporedno sem  opravljala še klinične vaje  ter zaključila podiplomski študij iz javnega zdravja v okviru specializacije iz splošne medicine.

Po specialističnem  izpitu leta 2004 sem delala v ambulanti Centra slepih in slabovidnih.
Od leta 2013 sem zaposlena na direkciji Zavoda za zdravstveno zavarovanje v Ljubljani kot nadzorna zdravnica in svetovalka, ambulantno delo pa sem izvajala v ZD Medvode in ZD Škofja Loka.

Po odhodu dr. Knapičeve sem poldrugo leto tudi delala v Zavodu RR. Moje izkušnje iz tega časa so bile samo pozitivne, tako, da nisem dolgo razmišljala, ko me je dr. Pintarjeva povabila, da bi spet delala v njenem Zavodu. Zadovoljna sem, ker so moji sodelavci profesionalni, ker spoštujejo svoje paciente in sodelavce in negujejo  odprte in pristne medčloveške odnose, kar so vrednote, ki si jih delimo.

Od 1.12.2018 je pri nas zaposlena Marica Ivić. dr. med., spec. splošne medicine, ki že vpisuje nove/stare paciente.

Katja Drole, dr. med., specializantka družinske medicine

Študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem zaključila aprila 2012, v novembru pa po polletnem pripravništvu v Splošni bolnici Jesenice opravila strokovni izpit. Tekom čakanja na specializacijo sem bila v Zavodu RR zaposlena kot zdravnik brez specializacije. Po povratku s prvega porodniškega dopusta delam v Zavodu RR kot zdravnica specializantka.

Po končani specializaciji vidim nadaljevanje svoje poklicne poti v Zavodu RR, kjer bom nadaljevala družinsko tradicijo in priskočila na pomoč mami.

Katja Drole je trenutno na porodniškem dopustu.


Jaka Šinkovec, dr.med. specializant družinske medicine

Po obiskovanju škofjeloške gimnazije sem se odločil za vpis na Medicinsko fakulteto Univerze v Ljubljani, ki sem jo konec leta 2015 tudi uspešno zaključil. Nato sem opravljal pripravništvo v Splošni bolnišnici Celje. Nadaljeval sem z zaposlitvijo na urgenci Zdravstvenega doma Krško, kjer sem se navdušil nad delom družinskega in urgentnega zdravnika. Po uspešnem kandidiranju na razpisu za specializacijo iz družinske medicine sem maja 2017 kot specializant družinske medicine pričel z delom v Zdravstvenem zavodu RR, kjer bom v naslednjih štirih letih prisoten vsaj enkrat tedensko.


Mojca Hafner, dr.med. specializantka družinske medicine

Študij na MF sem zaključila aprila 2016 in v nato v novembru pričela s pripravništvom v SB Jesenice. Po opravljenem strokovnem izpitu ter nekajmesečnem poklicnem premoru zaradi treninga triatlona, sem se v novembru 2017 zaposlila kot zdravnik brez specializacije v Zasebni ambulanti medicine dela ter splošne medicine v Škofji Loki, nato pa v Zavodu RR. Med delom tam sem spoznala, da me družinska medicina zelo veseli in odločila sem se za specializacijo le-te. S specializacijo sem pričela v novembru 2018.

Po opravljeni specializaciji upam, da uspem kariero nadaljevati v Zavodu RR.

Andreja Lušina, srednja medicinska sestra

Moje ime je Andreja in prihajam iz Dražgoš. Srednjo zdravstveno šolo sem zaključila leta 1988 na Jesenicah in se takoj po šoli zaposlila v Kliničnem centru Ljubljana, na oddelku za hemodializo. Zaradi boljših pogojev dela sem v letu 1999 zamenjala službo in se zaposlila v Nefrodialu – centru za hemodializo v Črnučah. Od tam smo se leta 2002 preselili v Naklo, kjer sem delo opravljala do februarja 2009 .

Moja skrita želja je bilo delo v ambulanti, zato sem se prijavila na razpis na prosto delovno mesto zdravstvenega tehnika v Zasebnem zdravstvenem zavodu RR pri dr. Romani Pintar. Vesela sem bila pozitivnega odgovora, tako da se moja delovna pot sedaj nadaljuje v Škofji Loki.

andreja_lusina


Nataša Krnec, srednja medicinska sestra

Moje ime je Nataša in prihajam iz Železnikov. Srednjo zdravstveno šolo sem zaključila leta 2005 v Celju in naredila pripravništvo v ZD Sevnica. Zaradi boljših pogojev dela sem se pred tremi leti preselila v Škofjo Loko in se zaposlila v Ambulanti Šubic d.o.o. ter v Ambulanti splošne medicine dr. Ande Perdan v Gorenji vasi.

Avgusta 2008 sem odšla na porodni dopust in po njegovem izteku sem dobila priložnost za delo zdravstvenega tehnika v Zavodu RR.

Zelo sem vesela, da sem dobila zaposlitev na delovnem mestu, za katerega sem pridobila izobrazbo, saj mi je delo z ljudmi v veliko veselje. Pestro delo v ambulanti mi omogoča nadgradnjo svojega znanja in nove izzive in mi omogoča osebno rast.

Nataša Krnec je trenutno na porodniškem dopustu.

natasa


Alenka Kavka, dipl.med.sestra

Po končani Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani sem se leta 2003 vpisala na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani, kjer sem leta 2008 diplomirala. Pripravništvo sem opravljala v Bolnišnici Golnik in ga tudi uspešno zaključila s strokovnim izpitom.

Med delom v Bolnišnici Golnik sem pridobila veliko izkušenj pri bolnikih z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo in s sladkorno boleznijo. Prepričana sem, da mi bodo pridobljene delovne izkušnje pomagale pri delu na novem področju – v novoustanovljeni Referenčni ambulanti, o kateri si lahko več preberete v tukaj.

Svoje delo zelo rada opravljam in v zadovoljstvo mi je, da bom s svojim delom v referenčni ambulanti s pridobljenim strokovnim znanjem lahko vodila, usmerjala in zdravstveno vzgajala bolnike z namenom, da bi bilo njihovo življenje kljub prisotnosti kroničnih bolezni še vedno kvalitetno in polnovredno.

alenka


Monika Bergant, diplomirana medicinska sestra, študentka magistrskega študija

Sem Monika Bergant iz Škofje Loke. Stara sem 23 let. Svojo poklicno pot sem pričela leta 2009 na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. Nato sem nadaljevala šolanje na Fakulteti za zdravstvo, kjer sem diplomirala z odliko. Sedaj se šolam na magistrskem študijskem programu Promocije zdravja na Fakulteti za zdravstvo.

Delo, ki ga opravljam me zelo veseli. V ambulanti dr. Romane Pintar se počutim odlično. Res, da je delo nemalokrat naporno in stresno,  sem pa zelo vesela, da sem dobila priložnost, da tu utrdim dosedanje znanje in pridobim nove, še kako potrebne izkušnje.