Predstavitev


Zgodovina Zasebnega zdravstvenega zavoda RR (Zavod RR) sega preko 20 let nazaj. Na koncesionarsko pot sem se kot zasebni zdravnik podala davnega leta 1997, takrat le z eno sestro. Delo s pomočjo koncesije mi je predstavljalo poklicni izziv in možnost za osebnostno  in strokovno rast.  S 1.11.1997 smo skupaj s še tremi kolegi naredili za tiste čase kar revolucionarni korak in kmalu ugotovili, da je bila odločitev prava.

Ljudje so bili z našim delom in načinom razmišljanja zadovoljni – kot prvi smo uvedli naročanje na ure, uvedli nove oblike dela, kupili nove aparature. Nov način dela je zahteval več prostora in soinvestirali smo v gradnjo prizidka ZD Škofja Loka in se vselili vanj s 1.1.2000. Novo tisočletje smo začeli v novih, velikih, svetlih prostorih, ki pa so danes na žalost premajhni in nujno bi potrebovali večje. Kakorkoli, upanje umre zadnje in morda so neke rešitve le na vidiku.

Kot rečeno, delo s koncesijo ti daje proste roke glede kadra, opreme, storitev in vizije. Kmalu smo zaradi večjih potreb zaposlili še eno sestro, nekaj kasneje še eno zdravnico. In postali smo učna ustanova Medicinske fakultete, po ambulanti so se pogosto sukali študentje, kasneje pa tudi specializanti. Če pomislim, koliko kolegov je šlo skozi moje roke, koliko dobrih specialistov družinske medicine smo usposobili v naši ambulanti…

Trenutno imamo na usposabljanju tri specializante (Katja Drole, dr.med., Jaka Šinkovec, dr. med. in Mojca Hafner, dr.med.) in prepričana sem, da bodo vsi trije odlični specialisti s posluhom za ljudi, njihove probleme, empatičnim razmišljanjem in veliko strokovnostjo.

Leta 2011 se je uvedla nova oblika dela, t.i. referenčne ambulante – in spet smo bili med prvimi, ko smo se potegovali za nove programe. Dobili smo odlično diplomirano sestro Alenko Kavka, ki že dolga leta bedi tako nad kroničnimi pacienti, kot izvaja preventivne preglede mlajših. Zaradi novega dela smo nakupili ali drugače pridobili kar nekaj nove opreme – EKG, spirometer, Doppler, 24 urni merilec tlaka. Vse za dobro delo in boljše rezultate  zdravljenja naših pacientov.

Vem, da ste pacienti včasih slabe volje, ker se ne zmoremo vedno oglasiti na telefone, verjemite pa, da naše  sestre –  Andreja Lušina in Nataša Krnec (le-ta je trenutno na porodniški, nadomešča jo Monika Bergant) delajo po najboljših močeh. Skozi njihove roke se dnevno obrne preko 100 pacientov, poleg tega pa še več deset telefonov in včasih je potrebno malo počakati. Zaradi GDPR (evropske direktive o varovanju podatkov) in pa vaše zasebnosti, vas moramo občasno prositi, da počakate pred vrati, saj lahko sestra naenkrat govori le z enim pacientom. Verjemite pa, da se trudijo in da bodo naredile vse, da boste deležni najboljše oskrbe.

Trenutno smo v fazi menjave zdravnikov– zapustil nas je kolega Bukovec in se odločil za poklicno pot v Zdravstvenem domu. Smo pa hitro našli rešitev in  zaposlili Marico Ivić Alibegović, dr. med., spec. splošne medicine, ki je že pričela z delom pri nas. S svojimi dolgoletnimi izkušnjami dela s starostniki in kasneje tudi z mlajšo populacijo in izredno empatijo, sem prepričana, da bo nadomestila nastali izpad in da boste vsi pacienti, ki boste ostali v naših ambulantah, z njo zadovoljni.

Celoten kolektiv se bo še naprej trudil  po najboljših močeh in verjamem, da boste tudi v bodoče dobro oskrbljeni v skladu z aktualnimi smernicami družinske medicine.