Cenik


CENIK
samoplačniških storitev na zahtevo občana, ki ne sodijo v Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
(ur. List RS št. 79/74 in 13/08)

Cepljenje pneumokok 13 valentni45,00 €
Cepljenje pneumokok 23 valentni30,00 €
Cepljenje hepatitis A + B59,00 €
Cepljenje hepatitis A (otroci)30,00 €
Cepljenje hepatitis A (odrasli)33,00 €
Cepljenje hepatitis B 28,00 €
Cepljenje HPV70,00 €
Cepljenje meningitis (odrasli)28,00 €
Cepljenje meningitis (otroci)28,00 €
Cepljenje tifus 33,00 €
Pregled blata na helicobakter pylori12,00 €
Priprava dokumentacije za potrebe zavarovalnice (odv. od kompleksnosti)5,00- 20,00 €
Izdaja zdravniškega spričevala
-v primeru odškodninskih zahtevkov ob poškodbi…
41,00 €
Izdaja zdravniškega potrdila
-za upravičenost do dietne prehrane
-za sprejem v dom starejših občanov
-za upravičenost odsotnosti od vojaških vaj
-za potrebe zavarovalnice ali sodišča
-za davčno olajšavo
-za oceno zdravstvene sposobnosti sodelovanja na športnih tekmovanjih
-za upravičenost odpovedi že vplačanih turističnih potovanj
-za zamenjavo delovnega mesta na zahtevo pacienta…
23,30 €
Zdravniško potrdilo za mladino
– za potovanja v tujino
– za vpis na fakulteto
– za odškodninski zahtevek v primeru poškodbe…
11,30 €
Zdravniško spričevalo za zavarovalnico ob sklepanju raznih komercialnih zavarovanj (+ stroški laboratorija)63,00 € + stroški laboratorija
Pisanje predloga za dodelitev dodatka za tujo nego in pomoč10,00 €
Pisanje predloga za priznanje telesne okvare10,00 €
Pisanje predloga za oceno na IK na željo pacienta126,00 €
Klinični pregled in opis vseh poškodb na zahtevo pacienta41,00 €
Fotokopiranje A30,20 € / stran
Fotokopiranje A40,10 € / stran

Naročnik storitve je tudi plačnik, ob plačilu v ambulanti prejme račun.

Cenik velja od 15.05.2023 dalje.