Obvestila zavoda / Pravilnik o pritožbenem postopku


Pravilnik o pritožbenem postopku

V skladu z 58. členom Zakona o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08) vas obveščamo, da je za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic pristojna oseba:

 ROMANA PINTAR, dr.med., direktorica Zasebnega zdravstvenega zavoda RR

 Prvo zahtevo za varstvo pacientovih pravic se lahko vloži ustno pri pristojni osebi v ambulanti v času njenega dela, po telefonu 04 51 51 151  ali pisno na elektronski naslov romana@zavodrr.si.

 Pacient ima v skladu z 49. členom Zakona o pacientovih pravicah možnost, da pooblasti zastopnika pacientovih pravic, ki mu daje osnovne informacije, nudi strokovno pomoč in daje konkretne usmeritve pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti.

Najbližji zastopnik pacientovih pravic je: Avgust Rebič, NIJZ Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj, telefon 04 20 17 109, e-pošta: avgust.rebic.ext@gov.si.

Uradne ure: sreda od 12.00 do 20.00, četrtek od 7.00 do 15.00