Kolektiv


Romana Pintar, dr. med., specialistka splošne in družinske medicine

Študij na medicinski fakulteti sem končala leta 1987 in se takoj po končanem pripravništvu zaposlila v ZD Škofja Loka. Najprej sem kot najmlajši član kolektiva nadomeščala kolege po različnih ambulantah, nato pa leto in pol delala v Ginekološkem dispanzerju in Ambulanti za nosečnice. Ker je bilo delo splošne zdravnice moja glavna želja, sem po končanem porodnem dopustu leta 1991 pričela z delom v bivši ambulanti 5, ki se je imenovala kar Predilniška ambulanta. Delo s pacienti mi je bilo všeč in ostala sem tu. Leta 1992 sem pričela s specializacijo splošne medicine in naredila specialistični izpit leta 1995.Pred sabo sem imela še en izziv – delo v zasebni praksi. Želja se mi je izpolnila leta 1997, ko smo pričeli delati kot koncesionarji. Zaradi pomanjkanja prostora in gradnje prizidka sem vložila svoja lastna sredstva v izgradnjo nove ambulante, kamor smo se preselili 1.1.2000. Število pacientov se je nenehno povečevalo in pokazala se je potreba po zaposlitvi še ene sestre in kasneje še ene zdravnice.

Kot mentor študentom in specializantom opravljam tudi pedagoško delo, tako da, poleg občasnih vaj študentov Medicinske fakultete v okviru predmeta Družinska medicina, skrbim tudi za specializante družinske medicine. Kar nekaj danes uspešnih specialistov se je skalilo v naši ambulanti, trenutno je pri nas na usposabljanju Mojca Hafner Bizjak, dr.med.

Veseli me, da imam dobre sodelavce, ki so pridni, prijazni do ljudi in strokovni pri svojem delu. Zadovoljstvo pacientov je največja nagrada za naše delo.

romana_pintar

Marica Ivić Alibegović, dr. med., specialistka splošne medicine

Na ljubljanski Medicinski fakulteti sem diplomirala leta 1991. Staž in sekundariat sem opravljala v ZD Ljubljana in v Kliničnem centru v Ljubljani. Leta 1995 sem se zaposlila v ZD Škofja Loka in delala v Ambulanti za nujno medicinsko pomoč ter nadomeščala kolege po splošnih ambulantah in v otroškem dispanzerju. Vzporedno sem  opravljala še klinične vaje  ter zaključila podiplomski študij iz javnega zdravja v okviru specializacije iz splošne medicine.Po specialističnem  izpitu leta 2004 sem delala v ambulanti Centra slepih in slabovidnih.
Od leta 2013 sem zaposlena na direkciji Zavoda za zdravstveno zavarovanje v Ljubljani kot nadzorna zdravnica in svetovalka, ambulantno delo pa sem izvajala v ZD Medvode in ZD Škofja Loka.

Po odhodu dr. Knapičeve sem poldrugo leto tudi delala v Zavodu RR. Moje izkušnje iz tega časa so bile samo pozitivne, tako, da nisem dolgo razmišljala, ko me je dr. Pintarjeva povabila, da bi spet delala v njenem Zavodu. Zadovoljna sem, ker so moji sodelavci profesionalni, ker spoštujejo svoje paciente in sodelavce in negujejo  odprte in pristne medčloveške odnose, kar so vrednote, ki si jih delimo.

Katja Drole, dr. med., specialistka družinske medicine

Študij na Medicinski fakulteti v Ljubljani sem zaključila aprila 2012, v novembru pa po pripravništvu v Splošni bolnici Jesenice opravila strokovni izpit. Tekom čakanja na specializacijo sem bila v Zavodu RR zaposlena kot zdravnik brez specializacije. Po povratku s prvega porodniškega dopusta sem pričela delo v Zavodu RR kot zdravnica specializantka.

Po končani specializaciji v maju 2020 sem pričela z rednim delom v Zavodu RR.


Mojca Hafner Bizjak, dr.med. specializantka družinske medicine

Študij na MF sem zaključila aprila 2016 in v nato v novembru pričela s pripravništvom v SB Jesenice. Po opravljenem strokovnem izpitu ter nekajmesečnem poklicnem premoru zaradi treninga triatlona, sem se v novembru 2017 zaposlila kot zdravnik brez specializacije v Zasebni ambulanti medicine dela ter splošne medicine v Škofji Loki, nato pa v Zavodu RR. Med delom tam sem spoznala, da me družinska medicina zelo veseli in odločila sem se za specializacijo le-te. S specializacijo sem pričela v novembru 2018.

Po opravljeni specializaciji upam, da uspem kariero nadaljevati v Zavodu RR.

Andreja Lušina, dipl. medicinska sestra

Moje ime je Andreja in prihajam iz Dražgoš. Srednjo zdravstveno šolo sem zaključila leta 1988 na Jesenicah in se takoj po šoli zaposlila v Kliničnem centru Ljubljana, na oddelku za hemodializo. Zaradi boljših pogojev dela sem v letu 1999 zamenjala službo in se zaposlila v Nefrodialu – centru za hemodializo v Črnučah. Od tam smo se leta 2002 preselili v Naklo, kjer sem delo opravljala do februarja 2009 . Od leta 2019 si je Andreja Lušina pridobila naziv diplomirane medicinske sestre.

Moja skrita želja je bilo delo v ambulanti, zato sem se prijavila na razpis na prosto delovno mesto zdravstvenega tehnika v Zasebnem zdravstvenem zavodu RR pri dr. Romani Pintar. Vesela sem bila pozitivnega odgovora, tako da se moja delovna pot sedaj nadaljuje v Škofji Loki.

andreja_lusina


Nataša Krnec, srednja medicinska sestra

Moje ime je Nataša in prihajam iz Železnikov. Srednjo zdravstveno šolo sem zaključila leta 2005 v Celju in naredila pripravništvo v ZD Sevnica. Zaradi boljših pogojev dela sem se pred tremi leti preselila v Škofjo Loko in se zaposlila v Ambulanti Šubic d.o.o. ter v Ambulanti splošne medicine dr. Ande Perdan v Gorenji vasi.

Avgusta 2008 sem odšla na porodni dopust in po njegovem izteku sem dobila priložnost za delo zdravstvenega tehnika v Zavodu RR.

Zelo sem vesela, da sem dobila zaposlitev na delovnem mestu, za katerega sem pridobila izobrazbo, saj mi je delo z ljudmi v veliko veselje. Pestro delo v ambulanti mi omogoča nadgradnjo svojega znanja in nove izzive in mi omogoča osebno rast.

natasa


Alenka Kavka, dipl.med.sestra

Po končani Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani sem se leta 2003 vpisala na Visoko šolo za zdravstvo v Ljubljani, kjer sem leta 2008 diplomirala. Pripravništvo sem opravljala v Bolnišnici Golnik in ga tudi uspešno zaključila s strokovnim izpitom.

Med delom v Bolnišnici Golnik sem pridobila veliko izkušenj pri bolnikih z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo in s sladkorno boleznijo. Prepričana sem, da mi bodo pridobljene delovne izkušnje pomagale pri delu na novem področju – v novoustanovljeni Referenčni ambulanti, o kateri si lahko več preberete v tukaj.

Svoje delo zelo rada opravljam in v zadovoljstvo mi je, da bom s svojim delom v referenčni ambulanti s pridobljenim strokovnim znanjem lahko vodila, usmerjala in zdravstveno vzgajala bolnike z namenom, da bi bilo njihovo življenje kljub prisotnosti kroničnih bolezni še vedno kvalitetno in polnovredno.

alenka


Jerca Dolenc, dipl.med.sestra

Sem Jerca Dolenc in prihajam iz okolice Škofje Loke. Leta 2016 sem diplomirala na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani in se istega leta zaposlila kot diplomirana medicinska sestra na Očesni kliniki Ljubljana. Po dveh porodniških dopustih sem iskala zaposlitev bližje domu.

Konec leta 2020 sem se prijavila na razpis za diplomirano medicinsko sestro v referenčni ambulanti v Zavodu RR za polovični delovni čas. Dobila sem pozitiven odgovor in se z januarjem 2021 tudi zaposlila. Vesela sem, da bom lahko svojo poklicno pot nadaljevala v Zavodu RR, ter hvaležna kolektivu za pomoč in podporo pri začetkih.

V zadovoljstvo mi bo spremljati bolnike in jim pomagati pri obvladovanju kroničnih nenalezljivih bolezni ter jim biti v spodbudo in oporo. Velik pomen ima zame tudi delovanje na področju preventive in zgodnjega odkrivanja bolezni pri naših uporabnikih. Veselim se izobraževanj in pridobivanja novih strokovnih znanj, s katerimi bom lahko pomagala izboljšati kvaliteto življenja ljudem, ki prihajajo v našo ambulanto.