Bolniška odsotnost od dela


  • Bolniško odsotnost lahko odobrimo samo za tri dni nazaj, zato nas, če zbolite,  o tem takoj obvestite, lahko preko Gospodarja zdravja, kjer redno odgovarjamo. Ne moremo odobriti bolniške odsotnosti za dneve in tedne nazaj, če se niste ustrezno javili. Če se boste javili kasneje, mora tako bolniško odsotnost odobriti imenovani zdravnik ZZZS /«komisija«/.
  • Po 20  delavnih dneh o bolniški stalež plača ZZZS. Dolžnost vsakega, ki je na bolniški, je, da nas pravočasno opomni, da pošljemo predlog na ZZZS  za podaljšanje staleža in nas redno obvešča o poteku zdravljenja in stanju.
  • Če menite, da se stanje ne izboljšuje po pričakovanjih, se javite pravočasno in ne šele na dan izteka bolniškega staleža, to je vsaj 7 dni pred iztekom oz. zaključkom staleža.
  • Pri dolgotrajnejšem staležu ste se dolžni redno mesečno javljati s poročilom o stanju in nas opomniti, da se konec meseca izda elektronski bolniški list.
  • Najlažje smo dostopni preko Gospodarja zdravja, kjer lahko pripnete vse izvide in odgovor prejmete v roku treh delovnih dni, običajno prvi dan, ko dela vaš izbrani zdravnik.
  • Več si lahko preberete  na naslednji povezavi – ZZZS – Upravičenci do začasne zadržanosti od dela

Posodobljeno 28.11.2022